Områden

 

 • Arbetslöshet

 • Dödsfall

 • Kriminalitet

 • Missbruk & Beroende

 • NPF

 • Psykisk ohälsa

 • Sjukdom

 • Sjukskrivning

 • Våld

 • Äldrevård

  

 
 
 
       
 

 

Lagar

 

Här hittar du information om

 • SoL Socialtjänstlagen
 • LVU Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga
 • LVM Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
 • LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
 • Orosanmälan
 • Polisen
 • Anmälan om brott

 

 

 

 

 

Nätverk

 

 

 

 
Hemsida av KA Stockholm