Områden

 • Cancer
 • Dödsfall

 • Flykting

 • Kriminalitet

 • Missbruk & Beroende

 • NPF

 • Psykisk ohälsa

 • Saknade

 • Sjukdom

 • Våld

 • Äldrevård

  

 
 
 
       
 

 

Dödsfall

Febe
Nätverk för föräldrar som mist sitt barn.

Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES
En ideell organisation som är till för alla som har närstående som tagit sina liv.

VIMIL - Vi som mist någon mitt i livet
Vimil är ett nätverk för oss som mist någon mitt i livet. Vimil har till ändamål att fungera som stödgrupp och kunskapsbank.

Kriminalitet

FATEG

F.A.T.E.G Föreningen anhörig till en gärningsman

Kris
KRIS riktar sig till före detta kriminella eller missbrukare som bestämt sig att bryta med sitt gamla liv.

Riksbryggan
RiksBryggan arbetar med barn vars föräldrar är aktuella inom kriminalvård. Mammor och pappor erbjuds föräldragrupper. Familjerna erbjuds meningsfull fritid

X-Cons - Snowmedia Är en ideell organisation där f.d. kriminella och missbrukare hjälper varandra tillbaka i samhället.

Missbruk & Beroende

Al-Anon Familjegrupper i Sverige
Al-Anon familjegrupper är en gemenskap av anhöriga och vänner till alkoholister.

Alkoholhjälpen
Alkoholhjälpen vänder sig till dig som någon gång har funderat på om du dricker för mycket och till dig som oroar dig för någon annans drickande.

Anorexi/Bulimi-Kontakt
Vi ger stöd åt personer med ätstörningar och deras anhöriga. Vi erbjuder mentorer samt anordnar stödgrupper för såväl drabbade som anhöriga och partners.

Dopingjouren
För alla som vill ha fakta om dopning.

Drugsmart
Drugsmart är en hemsida om alkohol och andra droger för unga mellan 13 och 19 år. Det finns faktasidor, en frågelåda, ungas egna berättelser, chatt, bloggar, interaktiva verktyg och vägar till råd och stöd.

Ersta vändpunkten
Ersta vändpunkt finns för dig som lever nära någon som dricker för mycket eller använder droger.

Föreningen SHEDO
SHEDO arbetar för att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende, ge stöd åt drabbade och anhöriga.

IOGT-NTO:s Alkoholrådgivning
Hjälp till självhjälp. Alkoholrådgivning via telefon. Tillsammans med en rådgivare lotsas du fram till den hjälp s om passar bäst för ditt behov.

Maskrosbarn
maskrosbarn är en ideell förening som stödjer ungdomar som har föräldrar som missbrukar och eller är psykiskt sjuka.

Riksförbundet Föräldraföreningen Mot Narkotika. FMN
FMN vänder sig till anhöriga, föräldrar, syskon och kamrater.

Spelberoendes riksförbund
En sammanslutning av föreningar för spelberoende. Kontaktuppgifter till föreningar, stödgrupper och kontaktpersoner.

Stödlinjen för spelberoende
Hit kan du ringa för att få stöd och tips - oavsett om det är du själv som spelar eller om du är anhörig till någon som har problem med spel om pengar

Stödtelefon för män
För dig som funderar över din relation till sex och porr.

Vuxna barn till alkoholister och andra dysfunktionella familjer - ACA
ACA - Vuxna barn till alkoholister och från andra dysfunktionella familjer. En sammanslutning där alla har gemensamt att vi vuxit upp i en omgivning med missbruk eller under andra störda förhållanden.

NPF & Psykisk Ohälsa

Anhörigförening borderline - ANBO
AnBo är en förening för dig som är anhörig eller närstående till någon med Borderline.

Autism- och Aspergerförbundet
Autism- och Aspergerförbundet erbjuder rådgivning. Förbundets 26 distrikt anordnar föreläsningar träffgrupper och läger.

Bipolarna
Bipolarna är en rikstäckande förening och din startsida till allt om Bipolär Sjukdom.

Bup.nu
Bup.nu är en webbplats där unga med psykiska problem och bekymmer kan ställa anonyma frågor till BUP. Psykologer och kuratorer som jobbar inom barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm svarar.

Föreningen Balans
Förening för deprimerade, manodepressiva och deras närstående.

Kuling.nu
Kuling.nu är en nationella mötesplats på nätet för barn till föräldrar med psykisk sjukdom.

Maskrosbarn
maskrosbarn är en ideell förening som stödjer ungdomar som har föräldrar som missbrukar och eller är psykiskt sjuka.

Riksförbundet Attention
Intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, OCD, läs- och skrivsvårigheter m.m.

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa - RSMH
En organisation för människor med egen erfarenhet av psykisk och social ohälsa och deras närstående.

Riksförbundet Ungdom för Social hälsa - RUS
Intresseförening för barn och ungdomar med psykiska eller sociala problem

Schizofreniförbundet
Som medlem får du svar på frågor om juridik, vård och omsorg samt gemenskap om du vill.

Svenska OCD-förbundet Ananke
Svenska OCD-förbundet Ananke är en rikstäckande ideell förening med uppgift att stödja människor med tvångssyndrom (OCD) och deras anhöriga.

Stadsmissionen, mottagning för unga män
Mottagningen för unga män tar emot unga män, 16-25 år, med någon form av upplevd psykisk ohälsa.

Svenska ångestsyndromsällskapet
Stödförening för människor som lider av ångestsjukdomar och deras närstående.

Sjukdom & Skada

Bröstcancerföreningarnas riksorganisation - BRO
Länkar till de lokala bröstcancerföreningarna som erbjuder ett välutvecklat nätverk av kontaktpersoner som stöder medlemmarna med bland annat personliga kontakter och samtalsgrupper.

Cancerfonden
Cancerfonden driver Cancerfondens informations- och stödlinje och ett forum på nätet.

Cancerkompisar
Cancerkompisar nätverket för anhöriga till cancerdrabbade

Convictus
Stödorganisation för hivpositiva med missbruksbakgrund och för hemlösa.

Demensförbundet
Anhörigorganisation för demenssjuka och deras anhöriga.

FUB - För utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna
FUB erbjuder stöd och nätverk till personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga.

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
En intresseorganisation för människor med förvärvad hjärnskada och deras närstående.

Kamratföreningen Oasen
Oasen samlar människor med utländsk bakgrund som bor i Sverige och drabbats av hiv, hepatiter och andra överförda smittsam sjukdomar. Oasen erbjuder kontakt, information/utbildning, kamratligt umgänge och stödverksamhet.

Noaks ark - Aidsjouren
Noaks ark erbjuder samtalsgrupper, enskilda stödsamtal, psykoterapi eller sociala aktiviteter för dig som lever med hiv eller om du lever tillsammans med någon som har hiv.

Parkinsonförbundet
Stöd till drabbade och anhöriga. Telefonjour och diskussionsforum.

Personskadeförbundet - RTP
Personskadeförbundet RTP är en medlemsorganisation som ger stöd, information och vägledning till personer med förvärvade skador och deras anhöriga.

Posithiva gruppen
Posithiva Gruppen är en rikstäckande förening för alla hivpositiva homo- och bisexuella män i Sverige.

Positiva gruppen Syd
Vi är en förening för personer boende i södra Sverige och som lever med hiv. Har Du eller någon Du känner nyligen blivit smittad med hiv kan vi förmedla kontakt till någon som levt en längre tid med hiv och som kan svara på frågor som dyker upp.

Positiva gruppen Väst
Vi är en självhjälpsförening för hivpositiva och deras närstående i västra Sverige. Vi vänder oss till alla som är berörda av hiv, oavsett nationalitet, kön eller sexuell läggning.

Primär immunbrist organisationen
Primär immunbrist organisationen, PIO är en organisation för personer med medfödd immunbrist och anhöriga.

STROKE - Riksförbundet
Förbundet har 69 läns- och lokalföreningar spridda över hela landet. I våra föreningar kan både de som fått stroke och deras närstående få kunskap, stöd och gemenskap.

Sällsynta diagnoser
En sällsynt diagnos kan ge dig särskilda vård- och stödbehov. Vi vill hjälpa dig att förminska betydelsen av diagnosen i ditt liv.

Våld

Alla kvinnors hus
Alla Kvinnors Hus jour ger kostnadsfritt stöd och rådgivning till unga tjejer, kvinnor och deras barn som är utsatta för mäns våld, hot om våld, misshandel, våldtäkt, trakasserier eller annan kränkande behandling.

Aldrig okej
En webbsida för dig som är ung, hbt och känner dig utsatt.

Boj.se
Brottsofferjourernas Riksförbund (BOJ) har drygt 100 lokala brottsofferjourer runt om i landet där alla som har blivit utsatta för brott kan få hjälp, här finns någon som lyssnar, som har erfarenhet och ställer upp på den utsattes villkor.

BRIS för barn
BRIS bistår barn som far illa. Man kan ringa, mejla eller chatta. Anonymt och kostnadsfritt för barn och ungdomar upp till 18 år.

BRIS för vuxna
BRIS har också stödverksamheter för vuxna; BRIS Vuxentelefon - om barn samt sajten Barnperspektivet.se.

Föreningen Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn
Stöd för föräldrar och anhöriga till barn som utsatts för övergrepp.

Föreningen Rådgivning Om Sekter (ROS)
ROS hjälper och stödjer människor som av någon manipulativ/destruktiv grupp utsatts för förtryck, otillbörlig påverkan eller vileseledande rekryteringsmetoder.

Föreningen rädda individen
Hjälp/stöd för anhöriga till medlemmar i manipulativa/destruktiva grupper ("sekter") och avhoppare. Erbjuder rådgivande samtal och föreläsningar.

Hopp
Riksorganisationen mot sexuella övergrepp. Fråga eller chatta anonymt.

Kriscentrum för män
Länkar till kriscentra för män och våldsmottagningar som arbetar med män och våldsamt och destruktivt beteende.

Kvinnofridslinjen
Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp.

Mansjouren
Vi är en mansjour som ger samtalsstöd åt män och kvinnor.

RFSL:s Brottsofferjour
Genom RFSL:s brottsofferjour kan du få stöd och hjälp med det våld du varit med om. Du kan prata med oss om hur du har det på telefon eller via mejl.

Riksföreningen stödcentrum mot incest
Stödgrupper och telefonjour.

ROKS
Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige. Omkring 100 jourer ger stöd och skydd åt våldsutsatta kvinnor, tjejer och barn.

Rsci - Riksföreningen stödcentrum mot incest
Föreningen ger stöd och hjälp åt kvinnor som utsatts för incest och sexuella övergrepp i barndomen.

Rädda Barnens kriscentrum för barn och ungdomar i kris
Erbjuder stöd till barn som utsatts för våld och övergrepp, flyktingbarn och deras familjer, barn/ungdomar som utsatts för hedersrelaterat våld och barn som på grund av ekonomiska skäl hamnar utanför.

Röda korset, vård för krigs- och tortyrskadade
Om du har upplevt tortyr, svåra krigshändelser eller annan liknande kränkande behandling kan du få hjälp genom Röda Korset.

Sveriges Mansjourers Riksförbund
Länkar till mansjourer.

Systerjouren Somaya
Nordens enda kvinno- och tjejjour med flerspråkiga muslimska jourkvinnor.

Terrafem
Nätverk för kvinnors rätt mot mäns våld. Erbjuder stöd på många språk.

Tjejjouren.se
Tjejjouren.se är en portal ut till landets 60 tjejjourer. På Tjejjouren.se kan alla som definierar sig som tjejer hitta bra info och komma i kontakt med en tjejjour. Stöd via chatt, mejl och telefon.

Ungaboj.se
Här finns hjälp för dig som är ung och drabbats av brott

 

 

OBS!

From augusti 2015 erbjuder jag ingen personlig rådgivning till privat personer.

 

 
Hemsida av KA Stockholm